Get Adobe Flash player


FORMY PŁATNOŚCI:

- Gotówka

- Płatność ratalna - Mediraty


- Karty płatnicze


Personel medyczny

Prywatne Centrum Stomatologiczne - Oleśnica
________________________________________
Lek. stom. Maciej Kozłowski
/ właściciel i kierownik Prywatnego Centrum Stomatologicznego /
1987 - ukończenie Akademii medycznej we Wrocławiu
1988 - otwarcie gabinetu stomatologicznego w Oleśnicy
1991 - specjalizacja ze stomatologii ogólnej
1991 - otwarcie drugiego gabinetu w Oleśnicy
1992 - otwarcie gabinetu w Twardogórze
1998 - otwarcie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Prywatne Centrum Stomatologiczne
2001 - otwarcie zmodernizowanej przychodni stomatologicznej w Oleśnicy w ramach NZOZ PCS
2007 - rozpoczęcie specjalizacji drugiego stopnia ze stomatologii zachowawczej z endodoncją
2009 - otwarcie filii PCS w Namysłowie
2010 - otwarcie filii PCS w Ostrzeszowie
2013 - otwarcie filii PCS w Wieruszowie
2014 - otwarcie filii PCS we Wrocławiu

Lek. stom. Elżbieta Adaszyńska
1979 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
1986 - specjalizacja ze stomatologii ogólnej

Lek. stom. Maciej Dobrzyński
2004 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2010 - specjalizacja ze stomatologii zachowawczej z endodoncją
2013 - doktorat z nauk medycznych w zakresie stomatologii

Lek. stom. Nina Żygadło-Płotnicka

2007 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2011 - rozpoczęcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej

Chirurg stom. Piotr Bilski

1995 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2007 - specjalizacja drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej

Chirurg stom. Joanna Jodłowska-Olewińska
2000 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2007 - specjalizacja z chirurgii stomatologicznej

Chirurg szczękowo-twarzowy dr n. med. Andrzej Komorski
1980 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
1983 - specjalizacja z chirurgii stomatologicznej
1987 - specjalizacja z chirurgii szczękowej
2002 - doktorat z nauk medycznych w zakresie stomatologii chirurgii szczękowo-twarzowej

Lek. stom. specjalista protetyki Anna Jaskuła
1974 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
1978 - specjalizacja pierwszego stopnia ze stomatologii ogólnej
198  - 4 - specjalizacja drugiego stopnia z protetyki stomatologicznej

Lek. stom. ortodonta Dagmar Slami
2001 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2012 - doktorat z nauk medycznych w zakresie ortodoncji

Lek. anestezjolog Jarosław Masternak
1983 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
1987 - specjalizacja pierwszego stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii
1996 - specjalizacja drugiego stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii

Lek. stom. Anna Gmyrek
2013 - ukończenie Akademii Medycznej w Łodzi
2014 - rozpoczęcie specjalizacji ze stomatologii zachowawczej z endodoncją


Średni personel medyczny

pielęgniarka - Wioletta Nawracaj
1995 - ukończenie Liceum Medycznego w Oleśnicy
2013 - ukończenie Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu - kierunek asystentka stomatologiczna
2014 - uzyskanie dyplomu asystentki stomatologicznej

pielęgniarka - Renata Zwierz
1994 - ukończenie Liceum Medycznego w Oleśnicy
2013 - ukończenie Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu, kierunek - asystentka stomatologiczna - dyplom asystentki stomatologicznej

pielęgniarka anestezjologiczna - Agata Piątkowska
1985 - ukończenie Liceum Medycznego w Oleśnicy
1994 - ukończenie kursu pielęgniarki anestezjologicznej
2011 - licencjat pielęgniarstwa
2014 - ukończenie Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu, kierunek - asystentka stomatologiczna - dyplom asystentki stomatologicznej

rejestratorka - Agnieszka Łacna
1995 - ukończenie Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy
1997 - ukończenie Policealnego Studium Ekonomicznego
2014 - ukończenie Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu, kierunek - asystentka stomatologiczna - dyplom asystentki stomatologicznej

pielęgniarka anestezjologiczna - Małgorzata Hoza
1987 - ukończenie Liceum Medycznego w Oleśnicy
2001 - ukończenie kursu pielęgniarki anestezjologicznej

asystentka stomatologiczna - Joanna Żeglińska
1992 - ukończenie Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy
2000 - ukończenie Policealnego Studium Ekonomicznego
2014 - ukończenie Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu, kierunek -asystentka stomatologiczna - dyplom asystentki stomatologicznej

technik dentystyczny - Bartłomiej Nowak
2007 - ukończenie Prywatnego Policealnego Studium Techniki Dentystycznej we Wrocławiu

asystentka stomatologiczna - Marta Jonak
2013 – ukończenie Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu
2014 – uzyskanie dyplomu asystentki stomatologicznej


Prywatne Centrum Stomatologiczne  - filia we Wrocławiu
________________________________________

Lek. stom. Beata Lewicka-Rojek
1983 - ukonczenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
1988 - uzyskanie specjalizacji I stopnia ze stomatologii ogólnej

Lek. stom. Agata Bogaczyk  
2010 - ukonczenie Akademii Medycznej we Wroclawiu

Lek. stom. Ewa Gawrońska 
2010 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu

Lek. stom. Marcin Cwajda 
2004 - ukonczenie Akademii Medycznej we Wroclawiu

Chirurg stom. Piotr Bilski
1995 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2007 - specjalizacja drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej

Chirurg stom. Joanna Jodłowska-Olewińska
2000 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2007 - specjalizacja z chirurgii stomatologicznej

Lek. stom. ortodonta Dagmar Slami
2001 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2012 - doktorat z nauk medycznych w zakresie ortodoncji

Średni personel medyczny

asystentka stomatologiczna - Grażyna Woźniak
2012 - uzyskanie dyplomu asystentki stomatologicznej

asystentka stomatologiczna - Iwona Kos 
1993 - ukonczenie Medycznego Studium Zawodowego, uzyskanie kwalifikacji asystentki stomatologicznej

Prywatne Centrum Stomatologiczne  - filia w Oławie
________________________________________

Lek. stom. Andrzej Wojciechowicz
1982 - ukonczenie Akademii Medycznej we Wroclawiu
1990 - specjalizacja z chirurgii stomatologicznej

Lek. stom. Agnieszka Wolska
2009 - ukonczenie Akademii Medycznej we Wroclawiu
2015 - specjalizacja z chirurgii stomatologicznej

Lek. stom. ortodonta Dagmar Slami
2001 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2012 - rozpoczecie specjalizacji ze stomatologii zachowawczej z endodoncją

Średni personel medyczny

asystentka stomatologiczna - Iwona Kos 
1993 - ukonczenie Medycznego Studium Zawodowego, uzyskanie kwalifikacji asystentki stomatologicznej

Prywatne Centrum Stomatologiczne - filia w Ostrzeszowie
________________________________________

Lek. stom. Maciej Dobrzyński
2004 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2010 - specjalizacja ze stomatologii zachowawczej z endodoncją
2013 - doktorat z nauk medycznych w zakresie stomatologii

Lek. anestezjolog Dariusz Pilarski
1987 - ukończenie Akademii Medycznej w Łodzi
1994 - specjalizacja pierwszego stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii
2003 - specjalizacja drugiego stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii

Lek. anestezjolog Marek Gach
1991 - ukończenie Akademii Medycznej w Łodzi
1994 - specjalizacja pierwszego stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii
2001 - specjalizacja drugiego stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii


Średni personel medyczny

pielęgniarka anestezjologiczna - Dorota Banasiak
1989 - ukończenie Liceum Medycznego w Kaliszu
1996 - specjalizacja w pielęgniarstwie anestezjologicznym

pielęgniarka anestezjologiczna - Iwona Tomczak
1985 - ukończenie Medycznego Studium Zawodowego w Kępnie
1996 - specjalizacja w pielęgniarstwie anestezjologicznym

pielęgniarka anestezjologiczna - Grażyna Wrzalska
1986 - ukończenie Medycznego Studium Zawodowego w Krotoszynie
1996 - specjalizacja w pielęgniarstwie anestezjologicznym

asystentka stomatologiczna - Joanna Żeglińska
1992 – ukończenie Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy
2000 – ukończenie Policealnego Studium Medycznego


Prywatne Centrum Stomatologiczne - filia w Namysłowie
________________________________________

Chirurg stom. Joanna Jodłowska-Olewińska
2000 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2007 - specjalizacja z chirurgii stomatologicznej

lek. anestezjolog Marzena Janków-Roszczypała
1989 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2010 - specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii


Średni personel medyczny

pielęgniarka anestezjologiczna - Maria Dempniak
1978 - Ukończenie Liceum Medycznego w Brzeg
2002 - Kurs pielęgniarstwa anestezjologicznego

pielęgniarka anestezjologiczna - Justyna Weska
2001 - Ukończenie Medycznego Studium Zawodowego w Oleśnicy
2005 - Licencjat pielęgniarstwa

pielęgniarka - Dorota Grys
1996 - Ukończenie Liceum Medycznego w Oleśnicy

pielęgniarz - Bogusław Bzowski
1995 - Ukończenie Medycznego Studium Zawodowego w Opolu
2001 - Specjalizacja z pielęgniarstwa anestezjologicznego

pielęgniarz - Dariusz Florczak
1985 - Uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarza
2013 - Uzyskanie tytułu pielęgniarza specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

pielęgniarka - Halina Sutowicz
2000 - Uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

pielęgniarka - Krystyna Szafran
2003 - Ukończenie Medycznego Studium Zawodowego w Opolu

pielęgniarka - Beata Dąbrówna
2003 - Ukończenie Liceum Medycznego w Kępnie


Prywatne Centrum Stomatologiczne - filia w Wieruszowie
________________________________________

Lek. anestezjolog Dariusz Pilarski
1987 - ukończenie Akademii Medycznej w Łodzi
1994 - specjalizacja pierwszego stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii
2003 - specjalizacja drugiego stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii

Chirurg stom. Piotr Bilski
1995 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2007 - specjalizacja drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej

Średni personel medyczny

pielęgniarka anestezjologiczna Renata Sikora
1987 - ukonczenie kursu z pielęgniarstwa anestezjologicznego
asystentka stomatologiczna Ewa Pawlak
2009 - ukonczenie kursu w dziedzinie pielegniarstwa operacyjnego