Get Adobe Flash player

Bezpłatne w ramach umowy z NFZ

Jesteśmy jedną z nielicznych placówek, które wykonują zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym w ramach umowy z NFZ

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń, informujemy, że od 27 maja 2008 r. zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym przysługują:

- wszystkim niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży do ukończenia 16 roku życia – na podstawie Orzeczenia o niepełnosprawności po ukończeniu 16 roku życia

- wszystkim osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym – na podstawie Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności


Zasady udzielania świadczeń

1. Świadczenia leczenia w znieczuleniu ogólnym udzielane są bezpłatnie i finansowane w ramach realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (dla osób uprawnionych).

2. Świadczenia udzielane są w wyznaczonych terminach ( z wyłączeniem przypadków nagłych, które są realizowane z pominięciem kolejki oczekujących).

3. Do bezpłatnego leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym są uprawnione (na podstawie przepisów opublikowanych w Dz.U. 2009 nr 140 poz. 1144 z późniejszymi zmianami) osoby niepełnosprawne, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych. Wykaz gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych dostępny jest w Dz.U. 2009 nr 140 poz. 1144 z późniejszymi zmianami, lub placówce (na prośbę pacjenta lub opiekuna).

4. Wymagane badania (należy je wykonać przed wizytą): morfologia, Na, K, mocznik, kreatynina, INR, EKG (może być bez opisu). Konieczne jest także wypełnianie ankiety anestezjologicznej i opatrzenie jej podpisem opiekuna prawnego. Koszty badań pokrywa nasza placówka.

5. Ostateczna kwalifikacja jest przeprowadzona bezpośrednio przed zabiegiem przez lekarza anestezjologa na podstawie wyników badań laboratoryjno-diagnostycznych i badania lekarskiego.

6. Bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego przysługuje świadczeniobiorcom, których przypadek jest opisany w Art 41 ust 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz w § 4 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139 z późniejszymi zmianami).

7. Nasz zespół zabiegowy ma wieloletnie doświadczenie w leczeniu osób niepełnosprawnych. W trakcie zabiegu doprowadzamy do sanacji jamy ustnej (eliminujemy występujące stany zapalne, leczymy zęby próchnicowe oraz usuwamy pozostałości korzeniowe). Po wyeliminowaniu stanów zapalnych oraz dolegliwości bólowych widać wyraźną poprawę stanu pacjenta.