FORMY PŁATNOŚCI:

- Gotówka

- Płatność ratalna - Mediraty

- Karty płatnicze

 

Personel medyczny

Prywatne Centrum Stomatologiczne - Oleśnica
________________________________________
Lek. stom. Maciej Kozłowski
/ właściciel i kierownik Prywatnego Centrum Stomatologicznego /
1987 - ukończenie Akademii medycznej we Wrocławiu
1988 - otwarcie gabinetu stomatologicznego w Oleśnicy
1991 - specjalizacja ze stomatologii ogólnej
1991 - otwarcie drugiego gabinetu w Oleśnicy
1992 - otwarcie gabinetu w Twardogórze
1998 - otwarcie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Prywatne Centrum Stomatologiczne
2001 - otwarcie zmodernizowanej przychodni stomatologicznej w Oleśnicy w ramach NZOZ PCS
2007 - rozpoczęcie specjalizacji drugiego stopnia ze stomatologii zachowawczej z endodoncją
2009 - otwarcie filii PCS w Namysłowie
2010 - otwarcie filii PCS w Ostrzeszowie
2013 - otwarcie filii PCS w Wieruszowie
2014 - otwarcie filii PCS we Wrocławiu
2015 - otwarcie filii PCS w Oławie
2019-otwarcie filii PCS we Wrocławiu

Lek. stom. Maria Babczyszyn
1980 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
1985 - specjalizacja ze stomatologii ogólnej
1992 -specjalizacja z protetyki stomatologicznej

dr hab.n. med. Maciej Dobrzyński
2004 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2010 - specjalizacja ze stomatologii zachowawczej z endodoncją
2012 - stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
2016 - specjalizacja z ortodoncji
2019 -  stopień doktora habilitowanego nauk medycznych

Chirurg stom . Piotr Bilski

1995 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2007 - specjalizacja drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej

Chirurg stom. Joanna Jodłowska-Olewińska
2000 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2007 - specjalizacja z chirurgii stomatologicznej

Chirurg szczękowo-twarzowy dr n. med. Andrzej Komorski
1980 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
1983 - specjalizacja z chirurgii stomatologicznej
1987 - specjalizacja z chirurgii szczękowej
2002 - doktorat z nauk medycznych w zakresie stomatologii chirurgii szczękowo-twarzowej

Lek. stom. ortodonta Dagmar Slami-Łubnicka

2001 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2012 - doktorat z nauk medycznych w zakresie medycyny

Lek. anestezjolog Jarosław Masternak
1983 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
1987 - specjalizacja pierwszego stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii
1996 - specjalizacja drugiego stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii

Lek. anestezjolog Marzena Janków-Roszczypała

1989- ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu

2010- specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii

Lek. stom. Michał Biały
2011 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2015 - rozpoczęcie specjalizacji z protetyki stomatologicznej

Lek. Stom. Agnieszka Urbańska

2003- ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu

2016 -specjalizacja ze stomatologii dziecięcej

Lek. stom. Anna Kozimor-Drużbiak

2016 - ukończenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2018 - rozpoczęcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej

Lek. stom. Anna Magusiak

2015- ukończenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2017 - rozpoczęcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej

Lek.stom. Jakub Rogula

2017- rozpoczęcie specjalizacji ze stomatologii zachowawczej z endodoncja 

Lek.stom .Mikołaj Sulewski

2016- ukończenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2018- rozpoczęcie specjalizacji ze stomatologii zachowawczej z endodoncja 

 Lek.stom. Jan Kiryk

2017 - ukończenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2018 - rozpoczęcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej 

Lek.stom. Anna Błaszczyk

 2015 - ukończenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2019 - rozpoczęcie specjalizacji z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją

Lek.stom. Joanna Jurgiewicz

2016 - ukończenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2019- rozpoczęcie specjalizacji z protetyki stomatologicznej

Lek.stom. Michał Kozłowski lekarz stażysta

2019- ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu

Psycholog-Logopeda - Sylwia Kozłowska

2015 - ukończenie Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu

2017 - ukończenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu- Logopedia Kliniczna

 Średni personel medyczny

pielęgniarka - Renata Zwierz
1994 - ukończenie Liceum Medycznego w Oleśnicy
2013 - ukończenie Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu, kierunek - asystentka stomatologiczna - dyplom asystentki stomatologicznej

pielęgniarka anestezjologiczna - Agata Piątkowska
1985 - ukończenie Liceum Medycznego w Oleśnicy
1994 - ukończenie kursu pielęgniarki anestezjologicznej
2011 - licencjat pielęgniarstwa
2014 - ukończenie Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu, kierunek - asystentka stomatologiczna - dyplom asystentki stomatologicznej

rejestratorka - Agnieszka Łacna
1995 - ukończenie Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy
1997 - ukończenie Policealnego Studium Ekonomicznego
2014 - ukończenie Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu, kierunek - asystentka stomatologiczna - dyplom asystentki stomatologicznej

pielęgniarka anestezjologiczna - Małgorzata Hoza
1987 - ukończenie Liceum Medycznego w Oleśnicy
2001 - ukończenie kursu pielęgniarki anestezjologicznej

asystentka stomatologiczna - Joanna Żeglińska
1992 - ukończenie Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy
2000 - ukończenie Policealnego Studium Ekonomicznego
2014 - ukończenie Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu, kierunek -asystentka stomatologiczna - dyplom asystentki stomatologicznej

technik dentystyczny - Bartłomiej Nowak
2007 - ukończenie Prywatnego Policealnego Studium Techniki Dentystycznej we Wrocławiu

technik dentystyczny - Agata Maciejewska-Stempin
2017 - uzyskanie dyplomu technika dentystycznego

asystentka stomatologiczna - Marta Jonak
2013 – ukończenie Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu
2014 – uzyskanie dyplomu asystentki stomatologicznej

asystentka stomatologiczna - Paulina Niewiadomska
2018 – uzyskanie dyplomu asystentki stomatologicznej

 

Prywatne Centrum Stomatologiczne  - filia we Wrocławiu
________________________________________

Lek. stom. Beata Lewicka-Rojek
1983 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
1988 - uzyskanie specjalizacji I stopnia ze stomatologii ogólnej
 
Lek. stom. Marcin Grzenda
2006 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2019- rozpoczęcie specjalizacji z periodontologii
 
Lek.stom.- Agnieszka Urbańska
2003 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2016 - specjalizacja drugiego stopnia ze stomatologii dziecięcej
 
Lek. stom. - Magdalena Mendak - Ziółko
2001 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2010 - doktorat z nauk medycznych w zakresie stomatologii
2015 - specjalizacja drugiego stopnia z periodontologii
 
Chirurg stom. Piotr Bilski
1995 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2007 - specjalizacja drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej
 
Chirurg stom. Joanna Jodłowska-Olewińska
2000 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2007 - specjalizacja z chirurgii stomatologicznej
 
Lek. stom. ortodonta Dagmar Slami
2001 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2012 - doktorat z nauk medycznych w zakresie medycyny
 

Średni personel medyczny

asystentka stomatologiczna - Zuzanna Jacheć
2017 - ukończenie Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu
Dyplom Asystentki Stomatologicznej
 
asystentka stomatologiczna - Magdalena Winiarska
2018 - uzyskanie dyplomu asystentki stomatologicznej
  

Prywatne Centrum Stomatologiczne  - filia w Oławie
________________________________________

Lek. stom. Andrzej Wojciechowicz
1982 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
1990 - specjalizacja z chirurgii stomatologicznej
 
Lek. stom. Agnieszka Kuźniar-Folwarczny
2013 - ukończenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2016- rozpoczęcie specjalizacji z protetyki stomatologicznej
 
Lek.stom.Beata Babczyszyn
1980- ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
1985- specjalizacja ze stomatologii ogólnej
1992 - specjalizacja z protetyki stomatologicznej
 
Lek. stom. ortodonta Dagmar Slami
2001 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2012 - doktorat z nauk medycznych w zakresie medycyny


Lek. stom. Michał Biały

2011 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2015 - rozpoczęcie specjalizacji z protetyki stomatologicznej

 

Średni personel medyczny

asystentka stomatologiczna-Bożena Hyży

2015-ukończenie Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu
        Dyplom Asystentki Stomatologicznej
2016-Dyplom Higienistki Stomatologicznej
 

 

 

Prywatne Centrum Stomatologiczne - filia w Namysłowie
________________________________________

Chirurg stom. Joanna Jodłowska-Olewińska
2000 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2007 - specjalizacja z chirurgii stomatologicznej

Lek.anestezjolog  Marzena  Janków-Roszczypała
1989 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2010 - specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii

Lek.anestezjolog Paweł Nawrat

1995- ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu

2003-specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii

 

Średni personel medyczny

pielęgniarka anestezjologiczna - Maria Dempniak
1978 - Ukończenie Liceum Medycznego w Brzegu
2002 - Kurs pielęgniarstwa anestezjologicznego

pielęgniarka anestezjologiczna - TERESA PONIEWIERSKA

1987 - ukończenie Liceum Medycznego w Brzegu

pielęgniarz - Dariusz Florczak
1985 - Uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarza
2013 - Uzyskanie tytułu pielęgniarza specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

pielęgniarka anestezjologiczna- Halina Sutowicz
2000 - Uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

pielęgniarka - Krystyna Szafran
2003 - Ukończenie Medycznego Studium Zawodowego w Opolu

pielęgniarka - Beata Dąbrówna
1994 - Ukończenie Liceum Medycznego w Kępnie

 pielęgniarka - MONIKA DYK

1993- ukończenie Liceum Medycznego w Oleśnicy

Prywatne Centrum Stomatologiczne - filia w Wieruszowie
________________________________________

Chirurg stom. Piotr Bilski

1995 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2007 - specjalizacja drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej

Lek. anestezjolog Marzena Janków-Roszczypała

1989- ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu

2010- specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii

 

Średni personel medyczny

pielęgniarka anestezjologiczna  - Renata Sikora
1987 - ukończenie kursu z pielęgniarstwa anestezjologicznego
asystentka stomatologiczna
 
pielęgniarka -  Ewa Pawlak
2009 - ukończenie kursu w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 
asystentka stomatologiczna -Marta Jonak
2013- ukończenie Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu
2014- uzyskanie dyplomu asystentki stomatologicznej
 
asystentka stomatologiczna-Paulina Niewiadomska
2018- uzyskanie dyplomu asystentki stomatologicznej