FORMY PŁATNOŚCI:

- Gotówka

- Płatność ratalna - Mediraty

- Karty płatnicze

 

Do pobrania

 

Przed zabiegiem prosimy o wypełnienie:

    - przedoperacyjnej ankiety       anestezjologicznej i zgody na zabieg w znieczuleniu ogólnym
   
            - dla dorosłych (ankieta do pobrania)

            - dla dzieci (ankieta do pobrania)

    - wykonanie badań laboratoryjnych (skierowanie do pobrania)

    - podpisanie karty stomatologicznej przez pacjenta lub opiekuna
      prawnego (karta stomatologiczna do pobrania)

    - zalecenia po zabiegu w znieczuleniu ogólnym (zalecenia po zabiegu do pobrania)