Implantologia

uzupełnienia w uzębieniu
       bez naruszenia struktur zębów sąsiednich

- leczenie bezzębia
       (mosty i korony osadzone na implantach)


Implanty to skuteczna i trwała metoda uzupełnienia braków w uzębieniu

Dzięki implantologii uzupełnienia protetyczne nie wiążą się z naruszeniem zębów sąsiednich. W przypadku bezzębia implanty są jedynym sposobem na stałe uzupełnienia protetyczne.

Wykonujemy zabiegi implantologiczne w oparciu o najnowocześniejszą diagnostykę (tomografia komputerowa) umożliwiającą komputerowe projektowanie wszczepienia implantów w najbardziej skomplikowanych przypadkach.

Podstawową zaletą implantów jest ich stałość. W połączeniu z uzupełnieniem protetycznym w systemie 3D Cerec CAD\CAM dają gwarancję pełnego uśmiechu, komfortu żucia i mówienia.