FORMY PŁATNOŚCI:

- Gotówka

- Płatność ratalna - Mediraty

- Karty płatnicze

 

Jak przygotować pacjenta do zabiegu

 

Informacja dla pacjentów, rodziców lub opiekunów prawnych przed zabiegiem stomatologicznym w znieczuleniu ogólnym. Prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami przed wyrażeniem i podpisaniem świadomej zgody na proponowany zabieg stomatologiczny w znieczuleniu ogólnym.

Tryb konsultacji przebiegających przez zabiegiem w znieczuleniu ogólnym

Przed zabiegiem w znieczuleniu ogólnym dochodzi do konsultacji stomatologicznej, określającej zakres zabiegu oraz konsultacji anestezjologicznej, podczas której lekarz anestezjolog, oceniając stan zdrowia dziecka ocenia stopień ryzyka zabiegu. W czasie tej wizyty pacjent, rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do przekazania dokładnych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadawane przez lekarza zawarte w ankiecie” Przedoperacyjna ankieta anestezjologiczna" (do pobrania) i „Przedoperacyjna ankieta anestezjologiczna – dzieci” (do pobrania). Konsekwencje zatajenia istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta ponoszą rodzice, opiekunowie prawni lub pacjent.

Przed zabiegiem pacjent musi wykonać następujące badania: EKG, morfologia, czas krzepnięcia i krwawienia, mocznik, kreatynina, potas i sód. Na zabieg pacjent zgłasza się z wynikami badań.

Przygotowanie pacjenta do zabiegu

Przed zabiegiem w znieczuleniu ogólnym, w dniu zabiegu pacjent musi być na czczo - nie może nic jeść, ani pić. Dzień przed zabiegiem może zjeść lekkostrawną kolację i do godziny 23 może pić. Jeżeli pacjent na stałe przyjmuje doustnie leki, ich podanie w dniu zabiegu należy uzgodnić wcześniej z anestezjologiem. Zatajenie informacji, że pacjent jadł lub pił w dniu zabiegu może spowodować powikłania zagrażające życiu pacjenta.

Zabieg należy również odłożyć w przypadku wystąpienia infekcji przebiegającej z gorączką, kaszlem lub katarem, a także zmian opryszczkowych w okolicy jamy ustnej. Ostateczną decyzję podejmuje lekarz anestezjolog.

Szkła kontaktowe, pierścionki, kolczyki, łańcuszki i inne ozdoby powinny zostać zdjęte przed zabiegiem. Należy zmyć lakier z paznokci rąk. Pacjent powinien założyć podkoszulek z krótkimi rękawami.

Z pacjentem, które jest w stanie zrozumieć, należy porozmawiać i przygotować go psychicznie do zabiegu. Nie należy go oszukiwać, ale przekazać niezbędne informacje w sposób, który nie zwiększy jego niepokoju. Najlepiej tłumacząc co się będzie z nim działo i odpowiadając na jego pytania. Jeżeli pacjent miał wcześniej nieprzyjemne i budzące lęk doświadczenia związane z leczeniem stomatologicznym, należy mu wytłumaczyć, że tym razem najpierw zaśnie, a gdy się obudzi zęby będą już wyleczone.
Po przybyciu do naszej placówki pacjent w pierwszym okresie przebywa razem z rodzicami, opiekunami prawnymi lub osobami towarzyszącymi. W celu zmniejszenia lęku pacjenta anestezjolog może podać doustnie lek uspokajający rozpuszczony w niewielkiej ilości soku jabłkowego. Jeżeli pacjent nie może przyjąć leku doustnie, istnieje możliwość podania go doodbytniczo. Po podaniu leku uspokajającego pacjenta nie powinien chodzić. .Po 10-30 minutach od podania leku pacjent staje się senny. Wtedy przenoszony jest do sali zabiegowej. Przed założeniem wkłucia dożylnego rodzice lub opiekunowie wracają do poczekalni.

W celu wyeliminowania bólu podczas wkłucia do żyły, należy 1,5 godziny wcześniej zastosować na skórę (na grzbiecie prawej dłoni i w prawym zgięciu łokciowym, lub w innym miejscu wskazanym przez anestezjologa) krem EMLA. Na skórę należy wycisnąć ok. 1/3 tubki kremu (tubka zawiera 5 g kremu) i szczelnie przykleić przezroczystą cienką folią, dołączoną do tubki. Krem można wcześniej kupić w aptece na receptę. Ten sam sposób znieczulenia skóry można zastosować, jeżeli przed zabiegiem będzie pobierana u pacjenta krew w celu wykonania badań.

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, pacjent przed zabiegiem powinien zostać zaszczepiony przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, jeżeli nie otrzymywał takiego szczepienia wcześniej. W przypadku pierwszego szczepienia skuteczną ochronę dają już dwa szczepienia w odstępie miesięcznym. Zabieg może się odbyć najwcześniej dwa tygodnie po drugim szczepieniu. Pomimo, że w naszej poradni ryzyko zakażenia wirusem WZW typu B jest minimalne (z uwagi na nowoczesny system sterylizacji i stosowanie sprzętu jednorazowego), to jednak zalecamy wykonanie tego szczepienia. Jeżeli nie zdecydują się Państwo na zaszczepienie , podpisując zgodę na zabieg, automatycznie rezygnują Państwo z roszczeń wobec naszej placówki w przypadku zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby.

Bezpośrednio przed zabiegiem będziecie mogli Państwo zadać anestezjologowi wszystkie dodatkowe pytania. Można też wcześniej do nas zadzwonić, żeby porozmawiać z anestezjologiem (tel. 71 398 34 17).

Bardzo prosimy o dostarczenie anestezjologowi w dniu zabiegu książeczki zdrowia pacjenta, kart informacyjnych leczenia szpitalnego oraz innej posiadanej dokumentacji medycznej.

Zabieg i znieczulenie

Przed założeniem wkłucia, rodzice lub opiekunowie zostaną poproszeni o opuszczenie sali zabiegowej. Mogą w tym czasie przebywać w poczekalni.

Znieczulenie ogólne, nazywane także narkozą, polega na podaniu leków usypiających, zwiotczających mięśnie i przeciwbólowych. Pacjent nie będzie nic czuć ani pamiętać z tego okresu. Do tchawicy zostanie wprowadzona plastikowa rurka, która zarówno zabezpieczy drogi oddechowe pacjenta, jak również umożliwi oddychanie. Po jej wyjęciu gardło może być podrażnione, co może objawiać się chrypką i przejściowym bólem gardła.

Nie istnieje całkowicie bezpieczna metoda znieczulenia. Stała obserwacja, elektroniczne monitorowanie czynności serca i oddychania, wysoka jakość używanego sprzętu i leków oraz kwalifikacje i doświadczenie anestezjologa – pozwalają na zmniejszenie ryzyka związanego ze znieczuleniem do minimum. Nad bezpieczeństwem pacjenta podczas zabiegu będzie czuwał doświadczony lekarz – specjalista anestezjolog, który posługuje się nowoczesnym systemem monitorowania. Do jego obowiązków należy także utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała pacjenta, uzupełnianie płynów oraz zapewnienie bezbolesności po zabiegu.

Nasza placówka ma podpisaną umowę ze szpitalem, gwarantującą możliwość hospitalizacji pacjenta w przypadku wystąpienia powikłań.

Zabiegi w znieczuleniu ogólnym wykonujemy od ponad 30 lat. Do tej pory wykonaliśmy przeszło 11 000 znieczuleń. Nie wystąpiły w tym okresie żadne poważne powikłania zarówno w czasie leczenia w naszej placówce jak i później – w domu pacjenta.
U wszystkich pacjentów z wadami serca, a także w przypadku dużych zmian zapalnych i licznych ekstrakcji, podajemy dożylnie jedną dawkę antybiotyku w celu zabezpieczenia przed bakteriami, które przedostają się do układu krążenia z leczonych zębów. Kontynuowanie podawania antybiotyku po zabiegu najczęściej nie jest potrzebne. Z tego powodu prosimy o wcześniejsze przekazanie anestezjologowi informacji na temat ewentualnego uczulenia na antybiotyki.

Leki stosowane przez anestezjologów w naszej poradni są najwyższej jakości – ich działanie ustępuje w krótkim czasie po zakończeniu znieczulenia, dzięki czemu pacjent szybko i bezpiecznie może wrócić do domu. Natomiast leki uspokajające podane przed zabiegiem działają ok. 3 godzin. Dlatego, jeżeli zabieg trwał krócej, pacjent nadal może być senny z tego powodu.

Do objawów ubocznych, które mogą wystąpić po znieczuleniu ogólnym zaliczamy m.in.: nudności, wymioty, chrypkę, ból gardła, ból uszu, kaszel, senność, zawroty głowy lub zapalenie żyły, nierytmiczna akcja serca, krwawienie po ekstrakcjach.

Szczególnie narażeni na powikłania po zabiegu w znieczuleniu ogólnym mogą być chorzy obciążeni zaburzeniami czynności układu krążenia (niestabilna choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, wady serca), układu oddechowego (dychawica oskrzelowa, przewlekłe serce płucne), chorobami metabolicznymi (cukrzyca, znaczna nadwaga ciała), chorobami układu nerwowego i mięśniowego oraz deformacjami układu kostnego.

Budzenie pacjenta

Po zakończeniu zabiegu anestezjolog budzi pacjenta, usuwa rurkę z tchawicy, a następnie przewozi do sali wybudzeń. Wtedy rodzice lub opiekunowie proszeni są o towarzyszenie pacjentowi. W tym czasie może utrzymywać się jeszcze resztkowe działanie wcześniej podanych leków, a pacjent może być śpiący i tak długo jak śpi, nie należy go budzić. Ułożony jest wtedy na prawym boku (twarzą w stronę rodziców lub opiekunów). Może otrzymywać tlen przez maskę, jeżeli anestezjolog uzna to za potrzebne.

Pacjent bezpośrednio po obudzeniu nie wymaga pojenia, ponieważ wcześniej otrzymywał płyny dożylnie. Wskazówki dotyczące pojenia i karmienia pacjenta po powrocie do domu otrzymacie Państwo od stomatologa i anestezjologa.

Przed zwolnieniem pacjenta do domu anestezjolog ocenia jego stan, a także udziela informacji na temat stosowania leków przeciwbólowych. Zapobiegawcze postępowanie przeciwbólowe polega na zastosowaniu przez stomatologa znieczulenia miejscowego przed każdą ekstrakcją.

Przed zwolnieniem pacjenta do domu pielęgniarka usuwa plastikową kaniulę (tzw. Venflon) z żyły.

W razie wystąpienia u pacjenta niepokojących objawów po opuszczeniu naszej placówki (np. bólu, wymiotów lub krwawienia z miejsca po usunięciu zęba), prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny pod numerem 71 398 34 17.