Rentgenodiagnostyka

- radiowizjografia: cyfrowe zdjęcia punktowe
- pantomografia: cyfrowe zdjęcia panoramiczne
- cefalometria: cyfrowe zdjęcia boczne głowy
- cyfrowe zdjęcia stawów skroniowo-żuchwowych
- tomografia komputerowa

W Prywatnym Centrum Stomatologicznym diagnostyka oparta jest na radiowizjografii i tomografii komputerowej.

Tomograf komputerowy RAYSCAN alpha to najnowocześniejsze urządzenie tego typu uznane przez międzynarodowe organizacje oceniające sprzęt medyczny za najlepszy produkt medyczny. Pozwala on zdiagnozować każdy przypadek za pomocą najbardziej precyzyjnych zdjęć panoramicznych, cefalometrycznych i tomograficznych. Dzięki tomografii komputerowej można najdokładniej ocenić stan całego uzębienia z jego anatomicznymi strukturami. Otrzymujemy precyzyjny obraz zatok szczękowych, kości szczęki, żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych. Diagnostyka oparta na tomografii komputerowej jest podstawą bezpiecznych zabiegów.

Trójwymiarowość zdjęć daje również możliwość wirtualnego zaplanowania całego procesu wszczepiania implantów, co w połączeniu z systemem Cerec CAD\CAM umożliwia nowoczesną, szybką i trwałą odbudowę protetyczną.